หมวดสินค้า
ทั้งหมด (4470)
Driver (22)
Ebook หนังสือการ์ตูน (407)
Karaoke เพลงลูกกรุง (33)
Karaoke เพลงลูกทุ่ง (167)
Karaoke เพลงสตริง (127)
Karaoke เพลงสากล (13)
Karaoke เพลงเพื่อชีวิต (20)
Mp3 เพลงบรรเลง/อื่นๆ (8)
Mp3 เพลงลูกกรุง (27)
Mp3 เพลงลูกทุ่ง (183)
Mp3 เพลงสตริง (300)
Mp3 เพลงสากล (213)
Mp3 เพลงเพื่อชีวิต (20)
Mp3 เพลงเอเชีย (2)
OS อื่นๆ (2)
Windows 10 (215)
Windows 7 (143)
Windows 8 & 8.1 (110)
Windows All In One (9)
Windows Server (8)
Windows xp (77)
Windows อื่นๆ (1)
ดิกชันเนอรี่/แปลภาษา/แผนที่ (3)
ฟอนต์/ไอคอน/คลิปอาร์ท/เทมเพลท/Wallpapers/รูป (59)
รวมหลายโปรแกรม (162)
สคริปทำร้านออนไลน์ (6)
สารคดี (1)
สื่อเรียนรู้/สุขภาพ (837)
หนังฝรั่ง Hollywood เกรด A (109)
เกมส์ PC (110)
แฟซไดร์ฟ ลง Windows+บูท (5)
โปรแกรม AntiVirus (41)
โปรแกรม MidiKaraoke (42)
โปรแกรม Office (85)
โปรแกรมสำหรับ MAC (48)
โปรแกรมอื่นๆ (626)
โปรแกรมและสื่อเรียบนรู้สำหรับเด็ก (151)
โปรแกรมและเกมส์โทรศัพท์ Android/IOS (78)
ตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
สินค้าขายดี
4222 สคริปร้านค้าออนไลน์แบบที่ 5.html 4222 สคริปร้านค้าออนไลน์แบบที่ 5 700 บาท
3055 Font 2015 รวมมากกว่า 10000 แบบ 2DVD.html 3055 Font 2015 รวมมากกว่า 10000 แบบ 50 บาท
แฟซไดร์ฟ ลง Windows 7.html แฟซไดร์ฟ ลง Windows 7 195 บาท
เฟสบุ๊ค
4469 WinRAR 5.60 Final x86 x64 June 2018 
เลื่อนดูรายละเอียดเพิ่มเติม
4469 WinRAR 5.60 Final x86 x64 June 2018
เลื่อนดูรายละเอียดเพิ่มเติม
4469 WinRAR 5.60 Final x86 x64 June 2018
รายละเอียดสินค้า

WinRAR 5.60 Final สุดยอดโปรแกรมบีบอัดข้อมูลที่ได้รับความนิยมสูงสุด เวอร์ชั้นสมบูรณ์ 32 Bit และ 64 Bit พร้อม Keygen

WinRAR 5 is a powerful archive manager for Windows. This is a powerful compression tool with many integrated additional functions to help you organize your compressed archives. It can backup your data and reduce size of email attachments, decompress RAR, ZIP and other files downloaded from Internet and create new archives in RAR and ZIP file format. The archiver puts you ahead of the crowd when it comes to compression. By consistently creating smaller archives, WinRAR is often faster than the competition. This will save you disc space, transmission costs AND valuable working time as well. WinRAR is ideal for multimedia files. It automatically recognizes and selects the best compression method.
The special compression algorithm compresses multimedia files, executables and object libraries particularly well. RAR files can usually compress content by 8 percent to 15 percent more than ZIP files can.

Features of WinRAR:
It is a powerful compression tool with many integrated additional functions to help you organize your compressed archives.
It puts you ahead of the crowd when it comes to compression. By consistently creating smaller archives, WinRAR is often faster than the competition. This will save you disk space, transmission costs AND valuable working time as well.
Supports all popular compression formats (RAR, ZIP, CAB, ARJ, LZH, ACE, TAR, GZip, UUE, ISO, BZIP2, Z and 7-Zip).
It is ideal for multimedia files. Automatically recognizes and selects the best compression method. The special compression algorithm compresses multimedia files, executables and object libraries particularly well.
Allows you to split archives into separate volumes easily, making it possible to save them on several disks for example.
Allows you to create selfextracting and multivolume archives.
Recovery record and recovery volumes allow to reconstruct even physically damaged archives.
It is also ideal, if you are sending data through the web. Its 256 bit password encryption and its authenticated signature technology will give you the peace of mind you have been looking for.
It is easier to use than many other archivers with the inclusion of a special “Wizard” mode which allows instant access to the basic archiving functions through a simple question and answer procedure. This avoids confusion in the early stages of use.
It is a trial product, meaning you have the chance to thoroughly test it. The program can be used absolutely free of charge for 40 days!
Licenses are valid for all available language and platform versions. If you have purchased several licenses, you can even mix versions to meet your own personal needs.


4469 WinRAR 5.60 Final x86 x64 June 2018

มีอะไรใหม่

  Version 5.60

  1. We d WinRAR graphics.

     We are grateful to http://weirdsgn.com and http://icondesignlab.com
     designers participated in this endeavor and proud to announce that
     WinRAR uses the new icon set prepared by Aditya Nugraha Putra
     from http://weirdsgn.com.

     Previous WinRAR icons are available as interface theme here:
     https://rarlab.com/themes/WinRAR_Classic_48x36.theme.rar
  
  2.  Repair  command efficiency is improved for recovery record protected
     RAR5 archives. Now it can detect deletions and ions of unlimited
     size also as shuffled data including data taken from several recovery
     record protected archives and merged into a single file in arbitrary
     order.
  
  3.  Turn PC off when done  archiving option is changed to  When done 
     drop down list, so you can turn off, hibernate or sleep your PC
     after completing archiving.

  4. Use -ioff or -ioff1 command line switch to turn PC off,
     -ioff2 to hibernate and -ioff3 to sleep your PC after completing
     an operation.

  5. If encoding of comment file specified in -z
 switch is not
     defined with -sc switch, RAR attempts to detect UTF-8, UTF-16LE
     and UTF-16BE encodings based on the byte order mask and data
     validity tests.

  6. WinRAR attempts to detect ANSI, OEM and UTF-8 encodings of
     ZIP archive comments automatically.
  
  7.  Internal viewer/Use DOS encoding  option in  Settings/Viewer 
     is replaced with  Internal viewer/Autodetect encoding .
     If  Autodetect encoding  is enabled, the internal viewer attempts
     to detect ANSI (Windows), OEM (DOS), UTF-8 and UTF-16 encodings.

  8. Normally Windows Explorer context menu contains only extraction
     commands if single archive has been right clicked. You can override
     this by specifying one or more space separated masks in  Always display
     archiving items for  option in Settings/Integration/Context menu items ,
     so archiving commands are always displayed for these file types
     even if file was recognized as archive. If you wish both archiving
     and extraction commands present for all archives, place  *  here.
  
  9. SFX module  SetupCode  command accepts an optional integer parameter
     allowing to control mapping of setup program and SFX own error codes.
     It is also accessible as  Exit code adjustment  option
     in  Advanced SFX options/Setup  dialog.
  
 10. New  Show more information  WinRAR command line -im switch.
     It can be used with  t  command to issue a message also in case of
     successful archive test result. Without this switch  t  command
     completes silently if no errors are found.

     This switch is applicable only to WinRAR.exe and ignored by console
     RAR.exe.

 11. If a wrong password is entered when unpacking an encrypted file
     in ZIP archive, WinRAR proposes to enter a valid password
     for same file again instead of aborting extraction.

 12. If a wrong password is entered when opening or unpacking RAR archive
     with encrypted file names, WinRAR proposes to enter a valid password
     again instead of aborting the operation. Previous versions already
     did so for RAR archives with encrypted file data, but aborted
     for archives with file name encryption.

 13. WinRAR recognizes GZIP files with arbitrary data preceding
     an actual GZIP archive, such as .scexe firmware files.

 14. @filelist parameter can be specified in  Files to add  field of
     archiving dialog. In this case WinRAR will attempt the list of archiving
     files from  filelist  file, which should be the plain text, one file
     name per line.

 15. Info dialog:
     
     a) compression ratio graph is 

     b)  Names and data  is displayed in  Encryption  field for
        archives with encrypted file names.

 16. Full archive name is displayed if mouse pointer is placed over
     an archive name in the operation progress window. It can be useful
     if archive name is lengthy and does not fit to available window space.

 17. If -ts1 switch is used with -u or -f, file time comparison is performed
     with 1 second precision. Previosuly in such case we could wrongly treat
     an adding file as newer than archived just because we compared the high
     precision adding file time against the low precision archived file time.

 18.  Update  and  Fresh  commands ( u  and  f  in the command line mode)
     quit immediately if no files are to be d. Previously they created
     a temporary archive before quitting when updating archives with recovery
     record or quick open information.

 19. Prompt is issued after creating 500 volumes from WinRAR GUI shell,
     so user can continue or quit further archiving. It is done to prevent
     creating many thousands of volumes in case of wrongly entered
     volume size.

 20. WinRAR uses megabytes instead of bytes as default units for volume size
     field in the archiving dialog.

 21.  Repair  command issues  Recovery record is corrupt  message
     after repairing RAR5 archive containing a broken recovery record.
     Previously such message was issued only by  Test  command
     and  Repair  handled most of recovery record damages silently.

 22. Bugs fixed:

     a) fixed potential security issues when processing corrupt
        RAR archives 
     
     b) non-English characters in TAR files with PAX extended headers
        were not displayed correctly 

     c)  rar x arcname.rar ..  command unpacked files to current folder
        instead of its parent 

     d) pasting files from Windows Explorer to archive opened in WinRAR
        blocked further copy and paste operations in Explorer until
        archiving was finished 

     e) SFX module issued  The specified password is incorrect  message
        infinitely not prompting for correct password once a wrong password
        was entered 

     f) folders time was always set when extracting ZIP archives even if
         File time  options in the extraction dialog were turned off 

     g) if  Delete archive: Always  was selected when extracting
        and user pressed  Cancel  in the file overwrite or password prompt,
        an archive could be deleted even after cancelling extraction
        for .zip and .7z formats.

ภาพสินค้า
4469 WinRAR 5.60 Final x86 x64 June 2018 4469 WinRAR 5.60 Final x86 x64 June 2018

25 บาท
Url:  http://programdeedee.com , Email: programdeedee@hotmail.com,
Line ID: Programdeedee