หมวดสินค้า
ทั้งหมด (4417)
Driver (18)
Ebook หนังสือการ์ตูน (411)
Karaoke เพลงลูกกรุง (33)
Karaoke เพลงลูกทุ่ง (165)
Karaoke เพลงสตริง (125)
Karaoke เพลงสากล (17)
Karaoke เพลงเพื่อชีวิต (20)
Mp3 เพลงบรรเลง/อื่นๆ (8)
Mp3 เพลงลูกกรุง (27)
Mp3 เพลงลูกทุ่ง (185)
Mp3 เพลงสตริง (306)
Mp3 เพลงสากล (226)
Mp3 เพลงเพื่อชีวิต (20)
Mp3 เพลงเอเชีย (2)
OS อื่นๆ (2)
Windows 10 (189)
Windows 7 (117)
Windows 8 & 8.1 (96)
Windows All In One (2)
Windows Server (6)
Windows xp (68)
Windows อื่นๆ (1)
ดิกชันเนอรี่/แปลภาษา/แผนที่ (3)
ฟอนต์/ไอคอน/คลิปอาร์ท/เทมเพลท/Wallpapers/รูป (58)
รวมหลายโปรแกรม (155)
สคริปทำร้านออนไลน์ (6)
สารคดี (1)
สื่อเรียนรู้/สุขภาพ (848)
หนังฝรั่ง Hollywood เกรด A (110)
เกมส์ PC (86)
แฟซไดร์ฟ ลง Windows+บูท (5)
โปรแกรม AntiVirus (44)
โปรแกรม MidiKaraoke (40)
โปรแกรม Office (80)
โปรแกรมสำหรับ MAC (46)
โปรแกรมอื่นๆ (665)
โปรแกรมและสื่อเรียบนรู้สำหรับเด็ก (150)
โปรแกรมและเกมส์โทรศัพท์ Android/IOS (76)
ตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
สินค้าขายดี
3055 Font 2015 รวมมากกว่า 10000 แบบ 2DVD.html 3055 Font 2015 รวมมากกว่า 10000 แบบ 50 บาท
แฟซไดร์ฟ ลง Windows 7.html แฟซไดร์ฟ ลง Windows 7 195 บาท
แฟซไดร์ฟ ลง Windows Xp+7+8.1+10 32+64bit ครบในตัวเดียว.html แฟซไดร์ฟ ลง Windows Xp+7+8.1+10 32+ 325 บาท
เฟสบุ๊ค
5146 Alien Skin Exposure X4 4.0.6.170 Bundle 4.0.6.177 +Fix 
เลื่อนดูรายละเอียดเพิ่มเติม
5146 Alien Skin Exposure X4 4.0.6.170 Bundle 4.0.6.177 +Fix
เลื่อนดูรายละเอียดเพิ่มเติม
5146 Alien Skin Exposure X4 4.0.6.170 Bundle 4.0.6.177 +Fix
รายละเอียดสินค้า


ปลั๊กอินสำหรับ Photoshop cc และ Lightroom cc
• Adobe Photoshop CS6 or Adobe Photoshop CC 2015 or later
• Adobe Lightroom 6 or Adobe Lightroom CC 2015 or later


Alien Skin Exposure X4 4.0.6.170 / Bundle 4.0.6.177

Exposure X4 is a new, improved version of the photo editor and organizer that offers powerful new features. Photographers of all genres find Exposure X4 the only application they need to create great images and master their workflow quickly and intuitively. This kit also includes two additional applications to enhance the creative possibilities: Blow Up 3, designed to maximize image size with maximum quality preservation, and Snap Art 4, which turns your photos into beautiful hand-crafted paintings.

creativity
Transform your digital images into expressive works of art with Exposure X Bundle’s extensive creative tools. Hundreds of carefully chosen styles give your work a human touch. Personalize these looks with robust editing tools and natural effects such as oil paints and watercolors.

simplicity
Experience is easier and smarter than the way to work. The Exposure X Bundle simplifies the workflow, so you spend your time making creative decisions, not an educational software package. You will not find complications like catalogs or imports. It’s easy to switch between changes in exposure and those using natural media and image enhancement tools.

flexibility
Work as you like – Exposure X Bundle adapts. It has the tools needed in a professional and autonomous photo editor. It’s also great as a set of plugins for Lightroom or Photoshop. Exposure editing of RAW files without destroying them, and offers powerful organizational tools, customizable user interface and speed.

User interface:
• The user interface has improved the aesthetics and optimized the navigation. In Exposure X you will immediately see the possible result of using presets in the Preferences window, the presets will be displayed in text format. Presets are in turn divided into categories. You can create your own presets. Retina display support.
• In Exposure X new textures have been added, more flexible adjustment limits, dust and scratches. Effects and lighting effects are divided into groups. Randomize a tool to randomly select different results.

Preset Group
You can control the default settings using groups of related sliders and texture mapping. With a set of presets, you can quickly explore the possible options so as not to interfere with each slider. Hover over a preset – the thumbnail will refresh and show you what it will look like in the photo. Just scroll through the list of presets to quickly visually explore them. You can also make a variety of settings with each preset: sound, curves, focus, grain, vignette, etc.

Texture overlay
In Exposure X you can add a number of beautiful realistic effects that simulate dirt, matte emulsion, stray light, scratches, dust and an old frame.

Alien Skin Snap Art – It’s a graphics editor that turns your photos into a drawing in pencil, pastel, charcoal, oil painting or watercolor. The program can be used as a plug-in for Adobe Photoshop or offline. Snap Art 4 offers over 200 presets in 12 basic styles. When you create a snap-art image, the contours of the objects in the original photo are taken into account, which naturally causes bumps and strokes. In each preset, you can adjust various effect parameters, as well as the image tone, lighting, vignetting, and the type of canvas to which the effect is applied. In addition, you can create and save your favorite effects as user preferences. You can view the original image and the processing results in real time in different split modes.

Key Features:
• All filter groups are grouped in a single surface.
• Filters: colored pencils, comics, impasto, oil paint, pastel, pencil drawing, pen and ink drawing, pointillism, stylization, watercolor, color chalk drawing.
• Tight integration with Lightroom and batch support (Photoshop is not required).
• Ability to clear fine details by returning to the source in specific areas of the image using the Detailed Mask feature.
• The use of strokes and strokes to reproduce the natural texture makes objects natural and recognizable.
• Ability to save your presets and presets for later use.

Alien Skin Blow Up – Plugin is designed to increase the size of the images while maximizing their quality. Unlike other solutions, Blow Up can scale images up to 3600% (six times in each dimension) while eliminating artifacts such as comb, halo, and segregation. Blow Up can be used in CMYK, RGB, Lab, Grayscale, and Duotone modes, handles multi-level processing files (but does not need to be reduced), and works with both 16-bit and 32-bit images. including RAW and HDR. Another option of the plugin is to save the new image as a separate file if the original image is preserved.

Functions of the plugin:
• Image scaling up to 3600% with minimal loss of quality
• It works in CMYK, RGB, Lab, Grayscale, and Duotone modes, handles multi-level processing files (noteworthy that they do not need to be reduced), and works with 16-bit and 32-bit Imaging including RAW and HDR.
• Manage the resulting sharpness of the image.
• Correct the damaged quality of JPEG images.
• Batch processing of multiple files.
• Many built-in presets for quick results.
• Works with large images up to 300,000 pixels long

What’s new in Exposure X4:
Improvements to Exposure • is the RAW processing system
• to eliminate or minimize the perspective and keystone correction of the optical distortion
• The advanced lighting effects that allow you to freely move and rotate anywhere in your picture
• the Smart Collections? The automatically populate based on photo The criteria that you select from list
• Export faster file and start times
• Lightroom Migration Tool, which brings your Lightroom an organizational metadata into the exposure download
• the watched folders that support tethered shooting workflows
• The new print presets
• How it works Support for new cameras and lenses The
• Advanced workflow options for copying and exporting images

5146 Alien Skin Exposure X4 4.0.6.170 Bundle 4.0.6.177 +Fix
ภาพสินค้า
5146 Alien Skin Exposure X4 4.0.6.170 Bundle 4.0.6.177 +Fix 5146 Alien Skin Exposure X4 4.0.6.170 Bundle 4.0.6.177 +Fix

25 บาท
Url:  http://programdeedee.com , Email: programdeedee@hotmail.com